matura shtetërore

MATURA SHTETËRORE 2020

1- URDHËR KALENDARI I MSH 2020 2- URDHËR MIRATIMI I FORMULAREVE DHE UDHËZUESVE MSH 2020 3- Udhëzimi Nr.28 datë 12.12.2019 për organizimin dhe zhvillimin e provimeve kombëtare të maturës shtetërore 2020