MSH

MATURA SHTETËRORE 2019-2020

 URDHËR KALENDARI I MSH 2020  URDHËR MIRATIMI I FORMULAREVE DHE UDHËZUESVE MSH 2020 Udhëzimi Nr.28 datë 12.12.2019 për organizimin dhe zhvillimin e provimeve kombëtare të maturës shtetërore 2020 URDHËR NR.537, DATË 08.11.2019 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE 2020 NË REPUPLIKËN E SHQIPËRISË