Publikohet Urdhër Nr 107, datë 29.08.2023 për miratimin e periudhës së aplikimit me formularin A1Z për MSH 2023 

Afatet e plotësimit A1Z