Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

URDHËR NR.74 DATË 15.02.2024 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË

Urdhër nr.74 datë 15.02.2024 Për miratimin e rregullores për zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë

Urdhër për miratimin e formulareve A1, A1Z dhe udhëzuesve përkates

Urdhër për miratimin e formulareve A1,A1Z dhe udhëzuesve përkates

URDHËR NR.610 DATË 24.10.2023 AFATET E ZHVILLIMIT TË OLIMPIADAVE KOMBËTARE

Urdhër Nr.610 datë 24.10.2023 Për percaktimin e datave të zhvillimit të olimpiadave kombëtare
Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!