Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

URDHËR NR.610 DATË 24.10.2023 AFATET E ZHVILLIMIT TË OLIMPIADAVE KOMBËTARE

Urdhër Nr.610 datë 24.10.2023 Për percaktimin e datave të zhvillimit të olimpiadave kombëtare

URDHËR NR. 12. DATË 22.02.2023

Urdhër Nr12 Datë 22.02.2023

UDHËZIM I PËRBASHKËT NR.22, DATË 27.07.2022 “PËR VITIN SHKOLLOR 2022-2023 NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR”

Udhëzimi i Përbashkët nr.22.27.07.2022. Për vitin shkollor 2022-2023 në sistemin arsimor parauniversitar

URDHËR Nr.100 DATË 25.2.2022 RREGULLORJA PËR ZHVILLIMIN E PRAKTIKAVE PROFESIONALE TË MËSUESIT

URDHËR Nr.100 DT.25.2.2022 RREGULLORJA PER ZHVILLIMIN E PRAKTIKAVE PROFESIONAL TE MESUESIT
Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!