DRAP LEZHË KANDIDATET E KUALIFIKUAR PËR TESTIM

 

 

 

Shënim: Testimi do të zhvillohet datë 20.09.2022, ora 10:00, në mjediset e shkollës 9-vjeçare “Besëlidhja” Lezhë.
Kandidatët të paraqiten në orën 9:00 me mjet identifikimi.