DRAP LEZHË REZULTATET PARAPARAKE PORTAL 2021

 

“Afati i ankimimit fillon nga sot më 20.09.2021 deri më 22.09.2021, ora 24.00 duke dërguar e-mail në Drejtorinë Rajonale të Arsimit Parauniversitar (DRAP) ku keni aplikuar. Rezultatet përfundimtare shpallen më 23.09.2021”