portali

NJOFTIM PËR KANDIDATËT APLIKANTË PËR TESTIMIN E INFORMATIZUAR TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020

NJOFTIM PËR KANDIDATËT APLIKANTË PËR TESTIMIN E INFORMATIZUAR TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020 Në zbatim të Udhëzimit të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Nr. 12, datë 27.02.2018 “Për organizimin e testimit të informatizuar të kandidatëve për t’u punësuar në institucionet arsimore publike, të arsimit parauniversitar”, i ndryshuar, ju bëjmë me dije se duke …

NJOFTIM PËR KANDIDATËT APLIKANTË PËR TESTIMIN E INFORMATIZUAR TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020 Read More »

DRAP Lezhë Rezultatet paraprake të vleresimit të dosjeve të aplikanteve të Portalit Mësues për Shqipërinë 2020

Klikoni mbi rezultatet: Aplikantë për herë të parë Aplikantë të mbartur Kandidatët në  zbatim të “ Udhëzimit Nr. 13, datë  22.05.2019”, Kreu 8,  kanë të drejtë të ankimojnë menjëherë pas shpalljes së vendimeve të komisionit dhe jo më vonë se 3 (tre) ditë pune pas shpalljes së tyre. Ankimimet do të bëhen pranë  DRAP Lezhë. …

DRAP Lezhë Rezultatet paraprake të vleresimit të dosjeve të aplikanteve të Portalit Mësues për Shqipërinë 2020 Read More »