Legjislacioni

UDHËZIMI DHE RREGULLORJA PKAB 2020

UDHËZIM Nr.3 datë 25.02.2020 PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË VITI SHKOLLOR 2019 – 2020 SESIONI I PARË URDHËR Nr.72 datë 25.02.2020 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË