VANAF

Urdhër nr.78 datë 27.02.2020 Për miratimin e rregullores për procedurat e organizimit dhe të zhvillimit të vlerësimit të arritjeve të nxënësve të arsimit fillor 2020

Udhëzim nr.5 datë 27.02.2020 Për zhvillimin e vlerësimit të arritjeve të nxënësve të arsimit fillor 2020

Udhezimi nr.2 dt 06.02.2019 Per zhvillimin e vleresimit te arritjeve te nxenesve te Arsimit Fillor 2019
Udhezimi nr.2 dt 06.02.2019 Per zhvillimin e vleresimit te arritjeve te nxenesve te Arsimit Fillor 2019