PKAB

 

Udhëzim nr.3 datë 25.02.2020 Për zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë në Republikën e Shqipërisë viti shkollor 2019 – 2020 sesioni i parë

Urdhër nr.72 datë 25.02.2020 Për miratimin e rregullores për zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë në Republikën e Shqipërisë

Udhezimi nr.1 dt.09.1.2019 Per zhvillimin e provimeve kombetare te arsimit baze 2019
Udhezimi nr.1 dt.09.1.2019 Per zhvillimin e provimeve kombetare te arsimit baze 2019
Udhezimi Nr.7.dt.26.04.2019 Per zhvillimin e provimeve kombetare PKAB 2019 Sesioni i dyte
Udhezimi Nr.7.dt.26.04.2019 Per zhvillimin e provimeve kombetare PKAB 2019 Sesioni i dyte
Udhezim Nr.6.dt.02.04.19 per nje ndrsyhim ne daten e PKAB
Udhezim Nr.6.dt.02.04.19 per nje ndrsyhim ne daten e PKAB
Urdhri Rregullorja PKAB 2018-2019
Urdhri Rregullorja PKAB 2018-2019