Uncategorized

Grafiku i intervistës së strukturuar për kandidatët e kualifikuar 01.12.2020

Njoftohen të gjithë kandidatet  e kualifikuar për fazën e intervistës në konkursin për SHPS, të paraqiten për zhvillimin e intervistës së strukturuar në mjediset e Drejtorisë Rajonale të Arsimit Parauniversitar Lezhë  sipas orës dhe datës bashkëlidhur.​ Kliko Grafiku i intervistës së strukturuar për kandidatët e kualifikuar 01.12.2020 Kandidatët duhet të jenë të pajisur me mjet …

Grafiku i intervistës së strukturuar për kandidatët e kualifikuar 01.12.2020 Read More »

Rezultatet paraprake të testimit me shkrim të kandidatëve për shërbimin psikosocial DRAP Lezhë

  Për të gjithë kandidatët pjesëmarrës në testimin me shkrim zhvilluar me datën 20.11.2020 për shërbimin psiko-social për ZVAP-të e DRAP Lezhë shpallim rezultatet e testimit  sipas listës bashkëngjitur. (Kliko) Rezultatet paraprake të testimit me shkrim të kandidatëve për shërbimin psikosocial DRAP Lezhë 20.11.2020 Ankimini për rezultate do pranohen nga momenti i shpalljes së rezultateve …

Rezultatet paraprake të testimit me shkrim të kandidatëve për shërbimin psikosocial DRAP Lezhë Read More »

LISTA PARAPRAKE E KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR KONKURIMIN PSIKOLOG/PUNONJËS SOCIAL TË SHËRBIMIT PSIKOSOCIAL NË DRAP LEZHË

Rezultatet paraprake (psikolog+punonjes social) 2020 DRAP Lezhë       Shënim: Kandidatët të cilët nuk e gjejnë emrin në këtë listë janë të skualifikuar. Afati për ankimime është deri ditën e mërkurre datë 18.11.2020 ora 24.00 ankimimet do  të dërgohen me email në adresen zyrtare të DRAP LEZHË  (DRAPLezhe@arsimi.gov.al) Testimi do të zhvillohet ditën e …

LISTA PARAPRAKE E KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR KONKURIMIN PSIKOLOG/PUNONJËS SOCIAL TË SHËRBIMIT PSIKOSOCIAL NË DRAP LEZHË Read More »