Grafiku i intervistës së strukturuar për kandidatët e kualifikuar 01.12.2020

Njoftohen të gjithë kandidatet  e kualifikuar për fazën e intervistës në konkursin për SHPS, të paraqiten për zhvillimin e intervistës së strukturuar në mjediset e Drejtorisë Rajonale të Arsimit Parauniversitar Lezhë  sipas orës dhe datës bashkëlidhur.​

Kliko Grafiku i intervistës së strukturuar për kandidatët e kualifikuar 01.12.2020

Kandidatët duhet të jenë të pajisur me mjet identifikimi.

Te kenë maskë dhe dezinfektues dhe të zbatojnë rregullat e distancimit social dhe fizik.