LISTA PARAPRAKE E KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR KONKURIMIN PSIKOLOG/PUNONJËS SOCIAL TË SHËRBIMIT PSIKOSOCIAL NË DRAP LEZHË

Rezultatet paraprake (psikolog+punonjes social) 2020 DRAP Lezhë

 

 

 

Shënim: Kandidatët të cilët nuk e gjejnë emrin në këtë listë janë të skualifikuar. Afati për ankimime është deri ditën e mërkurre datë 18.11.2020 ora 24.00

ankimimet do  të dërgohen me email në adresen zyrtare të DRAP LEZHË  (DRAPLezhe@arsimi.gov.al)

Testimi do të zhvillohet ditën e premte (do njoftoheni per vendin dhe orën)