URDHËR NR.21 DATË 03/08/2020 PËR SHPALLJEN E PROÇEDURAVE TË KONKURIMIT “PËR DREJTUES TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR PUBLIK

URDHËR NR.21 DATË 03/08/2020 PËR SHPALLJEN E PROÇEDURAVE TË KONKURIMIT “PËR DREJTUES TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR PUBLIK” Kliko DRAP LEZHË