UDHEZIM NR.253 DATE 10.04.2020 “PER MENAXHIMIN E RASTEVE TE FEMIJEVE NE NEVOJE PER MBROJTJE GJATE PERIUDHES SE FATKEQESISE NATYRORE PER ARSYE TE EPIDEMISE SE SHKAKTUAR NGA COVID 19”

UDHEZIM NR.253 DATE 10.04.2020 “PER MENAXHIMIN E RASTEVE TE FEMIJEVE NE NEVOJE PER MBROJTJE GJATE PERIUDHES SE FATKEQESISE NATYRORE PER ARSYE TE EPIDEMISE SE SHKAKTUAR NGA COVID 19”

Kliko Udhëzimin