Urdhër për mbylljen e veprimtarisë së institucioneve arsimore publike/jo publike dhe çerdhet për kufizimin e përhapjes së COVID-19

Urdhër për mbylljen e veprimtarisë  së institucioneve arsimore publike/ jo publike dhe çerdhet për kufizimin e përhapjes së COVID-19

Shiko urdhërin