SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR 22.09.2020  
Read More
SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR datë 18.09.2020
Read More
SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR
Read More
SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

SHPALLJE PORTALI ZVAP LEZHË

SHPALLJE POTALI ZVAP LEZHË
Read More
SHPALLJE PORTALI ZVAP LEZHË

SHPALLJE PORTALI ZVAP LEZHË

SHPALLJE PORTALI ZVAP LEZHË
Read More
SHPALLJE PORTALI ZVAP LEZHË

SHPALLJE PORTALI ZVAP VAU DEJËS

SHPALLJE PORTALI ZVAP VAU DEJËS
Read More
SHPALLJE PORTALI ZVAP VAU DEJËS

SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

Shpallje portali ZVAP Shkodër
Read More
SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

URDHËR NR. 48 DATË 10/09/2020 PËR SHPALLJEN E PROÇEDURAVE TË KONKURIMIT “PËR DREJTUES TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR PUBLIK”

Urdhër për shpalljen e tretë drejtues Institucionesh Arsimore DRAP LEZHË  
Read More
URDHËR NR. 48 DATË 10/09/2020 PËR SHPALLJEN E PROÇEDURAVE TË KONKURIMIT “PËR DREJTUES TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR PUBLIK”

SHPALLEN REZULTATET PËRFUNDIMTARE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020 DRAP LEZHË

REZULTATET PËRFUNDIMTARE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020 DRAP LEZHË KUALIFIKIMET SKUALIFIKIMET
Read More
SHPALLEN REZULTATET PËRFUNDIMTARE TË PORTALIT  “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020 DRAP LEZHË

SHPALLEN REZULTATET PARAPRAKE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020 DRAP LEZHË

REZULTATET PARAPRAKE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” DRAP LEZHË
Read More
SHPALLEN REZULTATET PARAPRAKE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020 DRAP LEZHË

DREJTORIA RAJONALE
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR LEZHË

AKTIVITETE

 

MULTIMEDIA