SHPALLJE PORTALI PËR DRAP LEZHË

ZVA KUKES, 01.12.2020 PËR SHPALLJE NË ZVAP-të e tjera
Read More
SHPALLJE PORTALI PËR DRAP LEZHË

SHPALLJE PORTALI ZVAP KUKËS

SHPALLJE PORTALI ZVA KUKËS 01.12.2020
Read More
SHPALLJE PORTALI ZVAP KUKËS

SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR DT 1.12.2020
Read More
SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

SHPALLJE PORTALI PËR DRAP LEZHË

SHPALLJE PORTALI ZVA KUKËS, 01.12.2020 për ZVAP-të e tjera
Read More
SHPALLJE PORTALI PËR DRAP LEZHË

SHPALLJE PORTALI ZVAP KUKËS

SHPALLJE PORTALI ZVAP KUKËS 1.12.2020 SHPALLJE PORTALI ZVAP KUKËS, 01.12.2020
Read More
SHPALLJE PORTALI ZVAP KUKËS

Grafiku i intervistës së strukturuar për kandidatët e kualifikuar 01.12.2020

Njoftohen të gjithë kandidatet  e kualifikuar për fazën e intervistës në konkursin për SHPS, të paraqiten për zhvillimin e intervistës…
Read More
Grafiku i intervistës së strukturuar për kandidatët e kualifikuar 01.12.2020

Rezultatet paraprake të testimit me shkrim të kandidatëve për shërbimin psikosocial DRAP Lezhë

  Për të gjithë kandidatët pjesëmarrës në testimin me shkrim zhvilluar me datën 20.11.2020 për shërbimin psiko-social për ZVAP-të e…
Read More
Rezultatet paraprake të testimit me shkrim të kandidatëve për shërbimin psikosocial DRAP Lezhë

SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR DT 24.11.2020
Read More
SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

Çelësi i përgjigjeve të testimit të datës 20.11.2020 për Shërbimin Psiko-Social

Çelësi testi psikolog Çelësi testi punonjës social
Read More
Çelësi i përgjigjeve të testimit të datës 20.11.2020 për Shërbimin Psiko-Social

SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR DT 20.11.2020
Read More
SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

DREJTORIA RAJONALE
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR LEZHË

AKTIVITETE

 

MULTIMEDIA