NJOFTIM PËR KANDIDATËT APLIKANTË PËR TESTIMIN E INFORMATIZUAR TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020

NJOFTIM PËR KANDIDATËT APLIKANTË PËR TESTIMIN E INFORMATIZUAR TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020 Në zbatim të Udhëzimit të Ministrisë…
Më shumë
NJOFTIM PËR KANDIDATËT APLIKANTË PËR TESTIMIN E INFORMATIZUAR TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020

UDHEZIM NR.12 DATE 18.05.2020 PER MOSORGANIZIMIN E VLERESIMIT TE ARRITJEVE TE NXENESVE TE ARSIMIT FILLOR VITI SHKOLLOR 2019-2020 PER SHKAK TE GJENDJES SE FATKEQESISE NATYRORE

UDHEZIM NR.12 DATE 18.05.2020 PER MOSORGANIZIMIN E VLERESIMIT TE ARRITJEVE TE NXENESVE TE ARSIMIT FILLOR VITI SHKOLLOR 2019-2020 PER SHKAK…
Më shumë
UDHEZIM NR.12 DATE 18.05.2020 PER MOSORGANIZIMIN E VLERESIMIT TE ARRITJEVE TE NXENESVE TE ARSIMIT FILLOR VITI SHKOLLOR 2019-2020 PER SHKAK TE GJENDJES SE FATKEQESISE NATYRORE

URDHËR NR.125, DATË 29.05.2020 PËR SHFUQIZIMIN E URDHRIT NR.101, DATË 01.04.2020 “PËR MBYLLJEN E INSTITUCIONEVE ARSIMORE PUBLIKE DHE JOPUBLIKE

URDHER NR.125 DATE 29.05.2020 PER SHFUQIZIMIN E URDHRIT NR.101 DATE 01.04.2020 PER MBYLLJEN E INSTITUCIONEVE ARSIMORE PUBLIKE DHE JOPUBLIKE
Më shumë
URDHËR NR.125, DATË 29.05.2020 PËR SHFUQIZIMIN E URDHRIT NR.101, DATË 01.04.2020 “PËR MBYLLJEN E INSTITUCIONEVE ARSIMORE PUBLIKE DHE JOPUBLIKE

URDHËR NR. 114, DATË 18.05.2020 RREGULLORE PËR ZHVILLIMIN E MSH 2020

Urdhër 114 Rregullore per zhvillimin e MSH 2020
Më shumë
URDHËR NR. 114, DATË 18.05.2020  RREGULLORE PËR ZHVILLIMIN E MSH 2020

URDHRI NR.1932 DATË 14.05.2020 TË MINISTRIT TË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE ”PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR.193 DATË 20.03.2020

URDHRI NR.1932 DATË 14.05.2020 TË MINISTRIT TË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE ”PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR.193 DATË 20.03.2020  
Më shumë
URDHRI NR.1932 DATË 14.05.2020 TË MINISTRIT TË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE ”PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR.193 DATË 20.03.2020

UDHËZUES PËR VLERËSIMIN E NXËNËSVE GJATË MËSIMIT NË DISTANCË DHE PËR MBYLLJEN E VITIT SHKOLLOR 2019-2020

UDHËZUES PËR VLERËSIMIN E NXËNËSVE GJATË MËSIMIT NË DISTANCË DHE PËR MBYLLJEN E VITIT SHKOLLOR 2019-2020
Më shumë
UDHËZUES PËR VLERËSIMIN E NXËNËSVE GJATË MËSIMIT NË DISTANCË DHE PËR MBYLLJEN E VITIT SHKOLLOR 2019-2020

URDHËR NR.289 DATË 04.05.2020 PËR MIRATIMIN E UDHËZUESIT PËR MASAT NDAJ COVID-19 QË DUHET TË NDËRMARRIN INSTITUCIONET ARSIMORE

URDHËR NR.289 DATË 04.05.2020 PËR MIRATIMIN E UDHËZUESIT PËR MASAT NDAJ COVID-19 QË DUHET TË NDËRMARRIN INSTITUCIONET ARSIMORE
Më shumë
URDHËR NR.289 DATË 04.05.2020 PËR MIRATIMIN E UDHËZUESIT PËR MASAT NDAJ COVID-19 QË DUHET TË NDËRMARRIN INSTITUCIONET ARSIMORE

URDHËR NR.32 DATË 05.05.2020 PËR MIRATIMIN E PERIUDHES SË APLIKIMEVE ME FORMULARËT A1 A1Z PËR MSH 2020

URDHËR NR.32 DATË 05.05.2020 PËR MIRATIMIN E PERIUDHES SË APLIKIMEVE ME FORMULARËT A1/ A1Z PËR MSH 2020
Më shumë
URDHËR NR.32 DATË 05.05.2020 PËR MIRATIMIN E PERIUDHES SË APLIKIMEVE ME FORMULARËT A1 A1Z PËR MSH 2020

URDHËR NR. 106 DATË 30.04.2020 PËR POROSITJEN SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE TË KLASAVE 1 DHE 6-12 TË SISTEMIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR PËR VITIN SHKOLLOR 2020-2021

URDHËR NR. 106 DATË 30.04.2020 PËR POROSITJEN SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE TË KLASAVE 1 DHE 6-12 TË SISTEMIT…
Më shumë
URDHËR NR. 106 DATË 30.04.2020 PËR POROSITJEN SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE TË KLASAVE 1 DHE 6-12 TË SISTEMIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR PËR VITIN SHKOLLOR 2020-2021

URDHËR NR.45, DATË 29.04.2020 PËR ORGANIZIMIN E MËSIMIT, VLERËSIMIN E NXËNËSVE DHE MBYLLJEN E VITIT SHKOLLOR 2019-2020, PËR KLASËN XII

URDHËR NR.45 DATË 29.04.2020 PËR ORGANIZIMIN E MËSIMIT VLERËSIMIN E NXËNËSVE DHE MBYLLJEN E VITIT SHKOLLOR 2019-2020 PËR-KLASËN XII
Më shumë
URDHËR NR.45, DATË 29.04.2020 PËR ORGANIZIMIN E MËSIMIT, VLERËSIMIN E NXËNËSVE DHE MBYLLJEN E VITIT SHKOLLOR 2019-2020, PËR KLASËN XII

DREJTORIA RAJONALE
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR LEZHË

AKTIVITETE

 

MULTIMEDIA