ZVA SHKODËR SHPALLJE PORTALI 18.01.2020

ZVA SHKODËR SHPALLJE PORTALI 18.01.2020
Më shumë

ZVA SHKODËR SHPALLJE PORTALI 16.01.2020

ZVA SHKODËR SHPALLJE PORTALI 16.01.2020
Më shumë

ZVA SHKODËR SHPALLJE PORTALI

ZVA SHKODËR SHPALLJE PORTALI
Më shumë

UDHËZIM Nr.26 datë 25.11.2019 PËR MËSUESIN NDIHMËS PËR NXËNËSIT ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

UDHËZIM Nr.26 datë 25.11.2019 PËR MËSUESIN NDIHMËS PËR NXËNËSIT ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR
Më shumë

ZVA LEZHË SHPALLJE PORTALI 13.01.2020

ZVA LEZHË SHPALLJE PORTALI
Më shumë

LISTA PARAPRAKE E APLIKANTËVE TË KUALIFIKUAR PËR FAZËN E DYTË TË KONKURIMIT PËR DREJTUES TË ZVAP-VE (INTERVISTA)

LISTA PARAPRAKE E APLIKANTËVE TË KUALIFIKUAR PËR FAZËN E DYTË TË KONKURIMIT PËR DREJTUES TË-ZVAP-VE (INTERVISTA)
Më shumë

ZVA SHKODËR SHPALLJE PORTALI 08.01.2020

ZVA SHKODËR SHPALLJE PORTALI 08.01.2020
Më shumë

DRAP LEZHË TRANSPARENCA MËSUES PËR SHQIPËRINË DHJETOR 2019

DRAP LEZHË TRANSPARENCA DHJETOR 2019
Më shumë

ZVA LEZHË SHPALLJE PORTALI 06.01.2020

ZVA LEZHË SHPALLJE PORTALI 06.01.2020
Më shumë

ZVAP MIRDITË SHPALLJE PORTALI

ZVAP MIRDITË SHPALLJE PORTALI  
Më shumë

DREJTORIA RAJONALE
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR LEZHË

AKTIVITETE

 

MULTIMEDIA