URDHËR NR.21 DATË 03/08/2020 PËR SHPALLJEN E PROÇEDURAVE TË KONKURIMIT “PËR DREJTUES TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR PUBLIK

URDHËR NR.21 DATË 03/08/2020 PËR SHPALLJEN E PROÇEDURAVE TË KONKURIMIT “PËR DREJTUES TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR PUBLIK” Kliko DRAP LEZHË
Read More
URDHËR NR.21 DATË 03/08/2020 PËR SHPALLJEN E PROÇEDURAVE TË KONKURIMIT “PËR DREJTUES TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR PUBLIK

UDHËZIM NR.19, DATË 02.07.2020 PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E SESIONIT TË DYTË TË PROVIMEVE TË MATURES SHTETËRORE 2020 DHE MATURES SHTETËRORE PROFESIONALE 2020

Udhezimi Nr.19.dt 02.07.2020
Read More
UDHËZIM NR.19, DATË 02.07.2020 PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E SESIONIT TË DYTË TË PROVIMEVE TË MATURES SHTETËRORE 2020 DHE MATURES SHTETËRORE PROFESIONALE 2020

NJOFTIM PËR PROVIMIN PËR KATEGORINË E KUALIFIKIMIT TË MËSUESVE

Njoftim për provimin per kategorine e kualifikimit te mesuesve
Read More
NJOFTIM PËR PROVIMIN PËR KATEGORINË E KUALIFIKIMIT TË MËSUESVE

URDHËR I PËRBASHKËT PËR MIRATIMIN E KALENDARIT PËR ZHVILLIMIN E PROVIMIT TE KUALIFIKIMIT TË MËSUESVE

Urdher i perbashket per miratimin e kalendarit per zhvillimin e provimit te kualifikimit të mesuesve
Read More
URDHËR I PËRBASHKËT PËR MIRATIMIN E KALENDARIT PËR ZHVILLIMIN E PROVIMIT TE KUALIFIKIMIT TË MËSUESVE

UDHËZIM NR.20, DATË 08.07.2020 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË UDHËZIMIN NR.13, DATË 22.05.2019, “PËR PROCEDURAT E PRANIMIT E TE EMËRIMIT TË MËSUESIT NË NJË VEND TË LIRE PUNE NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DHE PËR ADMINISTRIMIN E PORTALIT ”MËSUES PËR SHQIPËRINË”

Udhezimi Nr.20.dt.08.07.2020
Read More
UDHËZIM NR.20, DATË 08.07.2020 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË UDHËZIMIN NR.13, DATË 22.05.2019, “PËR PROCEDURAT E PRANIMIT E TE EMËRIMIT TË MËSUESIT NË NJË VEND TË LIRE PUNE NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DHE PËR ADMINISTRIMIN E PORTALIT ”MËSUES PËR SHQIPËRINË”

NJOFTIM PËR TESTIMIN ME SHKRIM PËR KUALIFIKIMIN E MËSUESVE

Në mbështetje të ligjit nr.69/2012, datë 21.03.2012 “për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar , të udhëzimit…
Read More
NJOFTIM PËR TESTIMIN ME SHKRIM PËR KUALIFIKIMIN E MËSUESVE

NJOFTIM PËR KANDIDATËT APLIKANTË PËR TESTIMIN E INFORMATIZUAR TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020

NJOFTIM PËR KANDIDATËT APLIKANTË PËR TESTIMIN E INFORMATIZUAR TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020 Në zbatim të Udhëzimit të Ministrisë…
Read More
NJOFTIM PËR KANDIDATËT APLIKANTË PËR TESTIMIN E INFORMATIZUAR TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020

UDHEZIM NR.12 DATE 18.05.2020 PER MOSORGANIZIMIN E VLERESIMIT TE ARRITJEVE TE NXENESVE TE ARSIMIT FILLOR VITI SHKOLLOR 2019-2020 PER SHKAK TE GJENDJES SE FATKEQESISE NATYRORE

UDHEZIM NR.12 DATE 18.05.2020 PER MOSORGANIZIMIN E VLERESIMIT TE ARRITJEVE TE NXENESVE TE ARSIMIT FILLOR VITI SHKOLLOR 2019-2020 PER SHKAK…
Read More
UDHEZIM NR.12 DATE 18.05.2020 PER MOSORGANIZIMIN E VLERESIMIT TE ARRITJEVE TE NXENESVE TE ARSIMIT FILLOR VITI SHKOLLOR 2019-2020 PER SHKAK TE GJENDJES SE FATKEQESISE NATYRORE

URDHËR NR.125, DATË 29.05.2020 PËR SHFUQIZIMIN E URDHRIT NR.101, DATË 01.04.2020 “PËR MBYLLJEN E INSTITUCIONEVE ARSIMORE PUBLIKE DHE JOPUBLIKE

URDHER NR.125 DATE 29.05.2020 PER SHFUQIZIMIN E URDHRIT NR.101 DATE 01.04.2020 PER MBYLLJEN E INSTITUCIONEVE ARSIMORE PUBLIKE DHE JOPUBLIKE
Read More
URDHËR NR.125, DATË 29.05.2020 PËR SHFUQIZIMIN E URDHRIT NR.101, DATË 01.04.2020 “PËR MBYLLJEN E INSTITUCIONEVE ARSIMORE PUBLIKE DHE JOPUBLIKE

URDHËR NR. 114, DATË 18.05.2020 RREGULLORE PËR ZHVILLIMIN E MSH 2020

Urdhër 114 Rregullore per zhvillimin e MSH 2020
Read More
URDHËR NR. 114, DATË 18.05.2020  RREGULLORE PËR ZHVILLIMIN E MSH 2020

DREJTORIA RAJONALE
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR LEZHË

AKTIVITETE

 

MULTIMEDIA