ZVA VAU DEJES Tabela e transparences portali 9 TETOR 2019 MESUES PER SHQIPERINE

ZVA VAU DEJES Tabela e transparences portali 9 TETOR 2019 MESUES PER SHQIPERINE
Më shumë

ZVA TROPOJË Tabela e transparences portal 9 TETOR 2019 MESUES PER SHQIPERINE

ZVA TROPOJË Tabela e transparences portal 9 TETOR 2019 MESUES PER SHQIPERINE
Më shumë

ZVA SHKODER Tabela e transparences portali 9 TETOR 2019 MESUES PER SHQIPERINE

ZVA SHKODER Tabela e transparences portali 9 TETOR 2019 MESUES PER SHQIPERINE
Më shumë

ZVA PUKË Tabela e transparences portali Tetor 2019 MËSUES PËR SHQIPËRINË

ZVA PUKË Tabela e transparences portali Tetor 2019 MËSUES PËR SHQIPËRINË
Më shumë

ZVA MIRDITË Tabela e transparences portali 9 TETOR 2019 MESUES PER SHQIPERINE

ZVA MIRDITË Tabela e transparences portali 9 TETOR 2019 MESUES PER SHQIPERINE
Më shumë

ZVA M. MADHE Tabela e transparences portali 9 TETOR 2019 MESUES PER SHQIPERINE

ZVA M. MADHE Tabela e transparences portali 9 TETOR 2019 MESUES PER SHQIPERINE
Më shumë

ZVA LEZHË Tabela e transparences portali MËSUES PËR SHQIPËRIRNË 09.10.2019

ZVA LEZHË Tabela e transparences portali MËSUES PËR SHQIPËRIRNË 09.10.2019
Më shumë

ZVA KURBIN Tabela e transparences portali 09.10.2019

ZVA KURBIN Tabela e transparences portali 09.10.2019
Më shumë

ZVA Kukes Tabela e transparences portali 9 TETOR 2019 MESUES PER SHQIPERINE

ZVA Kukes Tabela e transparences portali 9 TETOR 2019 MESUES PER SHQIPERINE
Më shumë

ZVA HAS Tabela e transparences portali 9 TETOR 2019 MESUES PER SHQIPERINE

ZVA HAS Tabela e transparences portali 9 TETOR 2019 MESUES PER SHQIPERINE
Më shumë

DREJTORIA RAJONALE
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR LEZHË

AKTIVITETE

 

MULTIMEDIA