URDHËR NR. 114, DATË 18.05.2020 RREGULLORE PËR ZHVILLIMIN E MSH 2020

Urdhër 114 Rregullore per zhvillimin e MSH 2020
Më shumë
URDHËR NR. 114, DATË 18.05.2020  RREGULLORE PËR ZHVILLIMIN E MSH 2020

URDHRI NR.1932 DATË 14.05.2020 TË MINISTRIT TË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE ”PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR.193 DATË 20.03.2020

URDHRI NR.1932 DATË 14.05.2020 TË MINISTRIT TË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE ”PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR.193 DATË 20.03.2020  
Më shumë
URDHRI NR.1932 DATË 14.05.2020 TË MINISTRIT TË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE ”PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR.193 DATË 20.03.2020

UDHËZUES PËR VLERËSIMIN E NXËNËSVE GJATË MËSIMIT NË DISTANCË DHE PËR MBYLLJEN E VITIT SHKOLLOR 2019-2020

UDHËZUES PËR VLERËSIMIN E NXËNËSVE GJATË MËSIMIT NË DISTANCË DHE PËR MBYLLJEN E VITIT SHKOLLOR 2019-2020
Më shumë
UDHËZUES PËR VLERËSIMIN E NXËNËSVE GJATË MËSIMIT NË DISTANCË DHE PËR MBYLLJEN E VITIT SHKOLLOR 2019-2020

URDHËR NR.289 DATË 04.05.2020 PËR MIRATIMIN E UDHËZUESIT PËR MASAT NDAJ COVID-19 QË DUHET TË NDËRMARRIN INSTITUCIONET ARSIMORE

URDHËR NR.289 DATË 04.05.2020 PËR MIRATIMIN E UDHËZUESIT PËR MASAT NDAJ COVID-19 QË DUHET TË NDËRMARRIN INSTITUCIONET ARSIMORE
Më shumë
URDHËR NR.289 DATË 04.05.2020 PËR MIRATIMIN E UDHËZUESIT PËR MASAT NDAJ COVID-19 QË DUHET TË NDËRMARRIN INSTITUCIONET ARSIMORE

URDHËR NR.32 DATË 05.05.2020 PËR MIRATIMIN E PERIUDHES SË APLIKIMEVE ME FORMULARËT A1 A1Z PËR MSH 2020

URDHËR NR.32 DATË 05.05.2020 PËR MIRATIMIN E PERIUDHES SË APLIKIMEVE ME FORMULARËT A1/ A1Z PËR MSH 2020
Më shumë
URDHËR NR.32 DATË 05.05.2020 PËR MIRATIMIN E PERIUDHES SË APLIKIMEVE ME FORMULARËT A1 A1Z PËR MSH 2020

URDHËR NR. 106 DATË 30.04.2020 PËR POROSITJEN SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE TË KLASAVE 1 DHE 6-12 TË SISTEMIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR PËR VITIN SHKOLLOR 2020-2021

URDHËR NR. 106 DATË 30.04.2020 PËR POROSITJEN SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE TË KLASAVE 1 DHE 6-12 TË SISTEMIT…
Më shumë
URDHËR NR. 106 DATË 30.04.2020 PËR POROSITJEN SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE TË KLASAVE 1 DHE 6-12 TË SISTEMIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR PËR VITIN SHKOLLOR 2020-2021

URDHËR NR.45, DATË 29.04.2020 PËR ORGANIZIMIN E MËSIMIT, VLERËSIMIN E NXËNËSVE DHE MBYLLJEN E VITIT SHKOLLOR 2019-2020, PËR KLASËN XII

URDHËR NR.45 DATË 29.04.2020 PËR ORGANIZIMIN E MËSIMIT VLERËSIMIN E NXËNËSVE DHE MBYLLJEN E VITIT SHKOLLOR 2019-2020 PËR-KLASËN XII
Më shumë
URDHËR NR.45, DATË 29.04.2020 PËR ORGANIZIMIN E MËSIMIT, VLERËSIMIN E NXËNËSVE DHE MBYLLJEN E VITIT SHKOLLOR 2019-2020, PËR KLASËN XII

UDHEZIM NR.253 DATE 10.04.2020 “PER MENAXHIMIN E RASTEVE TE FEMIJEVE NE NEVOJE PER MBROJTJE GJATE PERIUDHES SE FATKEQESISE NATYRORE PER ARSYE TE EPIDEMISE SE SHKAKTUAR NGA COVID 19”

UDHEZIM NR.253 DATE 10.04.2020 “PER MENAXHIMIN E RASTEVE TE FEMIJEVE NE NEVOJE PER MBROJTJE GJATE PERIUDHES SE FATKEQESISE NATYRORE PER…
Më shumë
UDHEZIM NR.253 DATE 10.04.2020 “PER MENAXHIMIN E RASTEVE TE FEMIJEVE NE NEVOJE PER MBROJTJE GJATE PERIUDHES SE FATKEQESISE NATYRORE PER ARSYE TE EPIDEMISE SE SHKAKTUAR NGA COVID 19”

DRAP LEZHË TABELA E TRANSPARENCËS MËSUES PËR SHQIPËRINË MARS 2020

Tabela e transparencës DRAP Lezhë për muajin Mars 2020  
Më shumë
DRAP LEZHË TABELA E TRANSPARENCËS MËSUES PËR SHQIPËRINË MARS 2020

UDHËZIM NR.8 DATË 26.03.2020 PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E KUALIFIKIMIT TË MËSUESVE

UDHËZIM NR.8 DATË 26.03.2020 PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E KUALIFIKIMIT TË MËSUESVE
Më shumë
UDHËZIM NR.8 DATË 26.03.2020 PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E KUALIFIKIMIT TË MËSUESVE

DREJTORIA RAJONALE
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR LEZHË

AKTIVITETE

 

MULTIMEDIA