SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR 19.10.2020
Read More
SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

SHPALLJE PORTALI VENDE TË LIRA AF DHE GJSHL DRAP LEZHË

SHPALLJE AF DHE GJSHL PËR DRAP LEZHË
Read More
SHPALLJE PORTALI VENDE TË LIRA AF DHE GJSHL DRAP LEZHË

TABELA E TRANSPARENCËS DRAP LEZHË

TABELA E TRANSPARENCES SE DRAP LEZHE 09.10.2020
Read More
TABELA E TRANSPARENCËS DRAP LEZHË

SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR 08.10.2020
Read More
SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

SHPALLJE PORTALI ZVAP LEZHË

SHPALLJE PORTALI ZVAP LEZHË 06.10.2020
Read More
SHPALLJE PORTALI ZVAP LEZHË

SHPALJJE PORTALI ZVAP LEZHË

SHPALLJE PORTALI ZVAP LEZHË 04.10.2020
Read More
SHPALJJE PORTALI ZVAP LEZHË

SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR 02.10.2020
Read More
SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

SHPALLJE PORTALI ZVAP LEZHË

SHPALLJE PORTALI ZVAP LEZHË 30.09.2020
Read More
SHPALLJE PORTALI ZVAP LEZHË

SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR 28.09.2020
Read More
SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR 22.09.2020  
Read More
SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

DREJTORIA RAJONALE
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR LEZHË

AKTIVITETE

 

MULTIMEDIA