SHPALLJE PORTALI ZVAP KUKËS

SHPALLJE PORTALI ZVAP KUKËS 04.03.2021
Read More
SHPALLJE PORTALI ZVAP KUKËS

UDHËZIM NR.4 DATË 26.02.2021 PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E KUALIFIKIMIT TË MËSUESVE

UDHEZIMI NR.4.DT.26.2.2021
Read More
UDHËZIM NR.4 DATË 26.02.2021 PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E KUALIFIKIMIT TË MËSUESVE

SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR DT 03.03.2021
Read More
SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

SHPALLJE PORTALI ZVAP HAS

SHPALLJE PORTALI ZVAP HAS.
Read More
SHPALLJE PORTALI ZVAP HAS

SHPALLJE PORTALI PER ZVAP E TJERA DRAP LEZHE

SHPALLJE PORTALI PER ZVAP E TJERA TE DRAP LEZHE
Read More
SHPALLJE PORTALI PER ZVAP E TJERA DRAP LEZHE

SHPALLJE PORTALI ZVAP HAS

SHPALLJE PORTALI ZVAP HAS
Read More
SHPALLJE PORTALI ZVAP HAS

SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR 26.02.2021
Read More
SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

SHPALLJE PORTALI ZVAP TROPOJË

SHPALLJE PORTALI ZVAP TROPOJË 25.02.2021
Read More
SHPALLJE PORTALI ZVAP TROPOJË

SHPALLJE PORTALI PËR ZVAP-TË E TJERA DRAP LEZHË

SHPALLJE PORTALI PËR ZVAP-TË E TJERA 23.02.2021
Read More
SHPALLJE PORTALI PËR ZVAP-TË E TJERA DRAP LEZHË

SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR 22.02.2021
Read More
SHPALLJE PORTALI ZVAP SHKODËR

DREJTORIA RAJONALE
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR LEZHË

AKTIVITETE

 

MULTIMEDIA