DRAP LEZHË VENDE TË LIRA

            VENDE TË LIRA ZVA KURBIN

DRAP LEZHË VENDE TË LIRA

                Vende të lira ZVAP Lezhë 21.09.2022

REZULTATET E TESTIMIT TË KANDIDATËVE PËR SHËRBIMIN PSIKO-SOCIAL

DRAP LEZHË REZULTATET E TESTIMIT   Lista emërore  e kandidatëve për SHPS shoqëruar me pikët e fituara nga ata,në testimin e realizuar më dt.20.09.2022! Afati i ankimit është 3(tri)ditë  pune nga shpallja e këtij njoftimi.   Ditën e martë 27.09.2022, në...

SHPALLET LISTA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR SHËRBIMIN PSIKO-SOCIAL PËR FAZËN E DYTË TË KONKURSIT

DRAP LEZHË KANDIDATET E KUALIFIKUAR PËR TESTIM       Shënim: Testimi do të zhvillohet datë 20.09.2022, ora 10:00, në mjediset e shkollës 9-vjeçare "Besëlidhja" Lezhë. Kandidatët të paraqiten në orën 9:00 me mjet identifikimi.

REZULTATET PARAPRAKE TË VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2022

Lista paraprake Portali 2022     SQARIM MBI PIKËT E KONVERTUARA TË TESTIMIT TË INFORMATIZUAR Në bazë të pikës 8/2/b të udhëzimit nr.15, datë 06.06.2019 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr.12, datë 27.02.2018 “Për organizimin e testimit të...

REZULTATET PARAPRAKE TE KONKURIMIT TË SHERBIMIT PSIKO-SOCIAL DRAP LEZHË

DRAP LEZHË LISTA E  KANDIDATEVE TË KUALIFIKUAR       DRAP LEZHË LISTA E KANDIDATËVE TË SKUALIFIKUAR          Njoftim: Kandidatet mund të ankimojnë rezultatin në adresen zyrtare email të DRAP Lezhë: DRAPLezhe@arsimi.gov.al,  deri me...

SHKRESA DHE LISTA PËR ZHVILLIMIN E PRAKTIKËS PROFESIONALE 2022-2023

5559-ZHVILLIMI I PRAKTIKË PROFESIONALE 2022-2023     LISTA E IAPP PRAKTIKA PROFESIONALE 2022-2023

Drejtoria Rajonale

e Arsimit Parauniversitar Lezhë

draplezhe@arsimi.gov.al
LEZHË

Sheshi “Gjergj Kastrioti”, Qendra Kulturore e Femijeve Lezhe, Kati II-te

 zvalezhe@arsimi.gov.al

KURBIN

Lagja nr.3 Laç, pranë Komisariatit të Policisë Kurbin.

zvakurbin@arsimi.gov.al

MIRDITË

Kodi postar 4601, Rrëshen Mirditë

zvamirdite@arsimi.gov.al

SHKODËR

Rruga: Edith Durham,pranë shkollës 9 -vjeçare ” Martin Camaj” Shkodër

zvashkoder@arsimi.gov.al

MALËSI E MADHE

Lagjja ” Mehaj ” Koplik , Kodi Postar 4301 , Malësi e Madhe

zvamalesiemadhe@arsimi.gov.al

VAU DEJËS

pranë QKF , Vau Dejës .

zvavaudejes@arsimi.gov.al

PUKË-FUSHË ARRËZ

Rruga “Zezaj”, Nr. 64    Pukë – SHQIPËRI  

zvapuke@arsimi.gov.al

KUKËS

Lagjia Nr. 5, sheshi ‘Muharrem Bajraktari” Kukës

zvakukes@arsimi.gov.al

HAS

sheshi ” Luan Haradinaj” Krumë,  Has

zvahas@arsimi.gov.al

TROPOJË

Lagjia Partizani, Rruga: “Fatmir Hasandoçi” 8701, Bajram Curri,Tropojë

zvatropoje@arsimi.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

Na ndiqni në rrjetet sociale

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!