UDHËZIM NR.8 DATË 26.03.2020 PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E KUALIFIKIMIT TË MËSUESVE

UDHËZIM NR.8 DATË 26.03.2020 PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E KUALIFIKIMIT TË MËSUESVE
Më shumë
UDHËZIM NR.8 DATË 26.03.2020 PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E KUALIFIKIMIT TË MËSUESVE

UDHËZUES I PËRDITËSUAR PËR MËSIMIN NË KUSHTET E SHTËPISË, PËR SHKAK TË SITUATËS SË KRIJUAR NGA PËRHAPJA E COVID-19

Udhëzuesi i përditësuar
Më shumë
UDHËZUES I PËRDITËSUAR PËR MËSIMIN NË KUSHTET E SHTËPISË, PËR SHKAK TË SITUATËS SË KRIJUAR NGA PËRHAPJA E COVID-19

URDHËR NR.111 DATË 26.03.2020 PËR FUNKSIONIMIN E SHERBIMIT PSIKO-SOCIAL NË KUSHTET E SHPALLJES SË GJENDJES SË FATKEQSISË NATYRORE

 URDHËR NR.111 DATË 26.03.2020 PËR FUNKSIONIMIN E SHERBIMIT PSIKO-SOCIAL NË KUSHTET E SHPALLJES SË GJENDJES SË FATKEQSISË NATYRORE
Më shumë
URDHËR NR.111 DATË 26.03.2020 PËR FUNKSIONIMIN E SHERBIMIT PSIKO-SOCIAL NË KUSHTET E SHPALLJES SË GJENDJES SË FATKEQSISË NATYRORE

URDHËR NR.110 DATË 25.03.2020 PËR MARRJEN E MASAVE NË ZBATIM TË VKM-SË NR.243-DATË 24

URDHËR NR.110 DATË 25.03.2020 PËR MARRJEN E MASAVE NË ZBATIM TË VKM-SË NR.243-DATË 24
Më shumë
URDHËR NR.110 DATË 25.03.2020 PËR MARRJEN E MASAVE NË ZBATIM TË VKM-SË NR.243-DATË 24

URDHËR I PËRBASHKËT NR.71 DATE 25.02.2020 MIRATIMIN E STRUKTURES SË VITIT SHKOLLOR 2020-2021 NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR

 URDHËR I PËRBASHKËT NR.71 DATE 25.02.2020 MIRATIMIN E STRUKTURES SË VITIT SHKOLLOR 2020-2021 NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR
Më shumë
URDHËR I PËRBASHKËT NR.71 DATE 25.02.2020 MIRATIMIN E STRUKTURES SË VITIT SHKOLLOR 2020-2021 NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR

UDHËZUES PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT LËNDOR DHE VLERËSIMIN E NXËNËSVE GJATË MËSIMIT NË KUSHTET E SHTËPISË

 UDHËZUES PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT LËNDOR DHE VLERËSIMIN E NXËNËSVE GJATË MËSIMIT NË KUSHTET E SHTËPISË
Më shumë
UDHËZUES PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT LËNDOR DHE VLERËSIMIN E NXËNËSVE GJATË MËSIMIT NË KUSHTET E SHTËPISË

DRAP Lezhë Rezultatet përfundimtare të vlerësimit të dosjeve të aplikantëve të Portalit Mësues për Shqipërinë 2020-2021

Rezultatet përfundimtare të vlerësimit të dosjeve Mësues për Shqipërinë 2020-2021  
Më shumë
DRAP Lezhë Rezultatet përfundimtare të vlerësimit të dosjeve të aplikantëve të Portalit Mësues për Shqipërinë 2020-2021

SONDAZHI PËR MËSIMIN ONLINE

Ju lutem plotësoni linkun. (Kliko për plotësim linku)
Më shumë
SONDAZHI PËR MËSIMIN ONLINE

Urdhër për mbylljen e veprimtarisë së institucioneve arsimore publike/jo publike dhe çerdhet për kufizimin e përhapjes së COVID-19

Urdhër për mbylljen e veprimtarisë  së institucioneve arsimore publike/ jo publike dhe çerdhet për kufizimin e përhapjes së COVID-19 Shiko…
Më shumë
Urdhër për mbylljen e veprimtarisë  së institucioneve arsimore publike/jo publike dhe çerdhet për kufizimin e përhapjes së COVID-19

UDHËZUES PËR MËSIMIN NË KUSHTET E SHTËPISË PËR SHKAK TË SITUATËS SË KRIJUAR NGA PËRHAPJA E VIRUSIT COVID-19

UDHËZUES PËR MËSIMIN NË KUSHTET E SHTËPISË PËR SHKAK TË SITUATËS SË KRIJUAR NGA PËRHAPJA E VIRUSIT COVID-19  
Më shumë
UDHËZUES PËR MËSIMIN NË KUSHTET E SHTËPISË PËR SHKAK TË SITUATËS SË KRIJUAR NGA PËRHAPJA E VIRUSIT COVID-19

DREJTORIA RAJONALE
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR LEZHË

AKTIVITETE

 

MULTIMEDIA